Waarschuwing

Al gelezen

Waarschuwing

Dit bericht heeft een informeel karakter, verbindt alleen zijn auteur en mag niet beschouwd worden als een officiële mededeling van de gemeente Evere. Alleen briefwisseling die zowel de handtekening van de burgemeester, of het afgevaardigde lid van het college van burgemeester en schepenen, als die van de gemeentesecretaris draagt, mag als officieel beschouwd worden.

Dit bericht en al zijn bijlagen zijn vertrouwelijk en zijn uitsluitend bestemd voor het gebruik van de persoon of de entiteit aan wie ze gericht zijn. Als u niet de beoogde geadresseerde van dit bericht bent, gelieve dan onmiddellijk zijn auteur te verwittigen en het bericht met al zijn bijlagen te verwijderen.

Dit bericht of zijn bijlagen publiceren, printen, reproduceren, verspreiden of verdelen bij derden is verboden.

De gemeente Evere kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een wijziging van het bericht als gevolg van zijn elektronische verzending.