Action Solidaire : 0499.867.356 - 7j/7 - 9h à 18h

jusqu'au 15 juillet

Gehandicapte personen

Onder bepaalde voowaarden kan u bijkomende toelagen bekomen. De dienst Sociale actie versterkt geen financiële hulp maar helpt u bij het vervullen van administratieve formaliteiten.

Toelage voor gehandicapte personen

De aanvraag voor een tegemoetkoming voor een handicap moet ingediend worden bij de dienst Sociale actie van de gemeente, die ze doorstuurt naar de FOD “Sociale Zekerheid”.

De dienst is gevestigd in de Parijsstraat 112a, 1140 Evere en is open van maandag to vrijdag, van 8u tot 13u en op dinsdag van 17u tot 20u.

De maatschappelijke assistente helpt u om uw aanvraag binnen te brengen en een dossier op te maken. Zij is aanwezig alle dagen van 8u tot 11u en op dinsdag van 17u tot 20u. Zij kan alle inlichtingen geven over sociale aangelegenheden verbonden aan uw handicap.

Kortingen, vrijstellingen en andere voordelen

Iemand die erkend is als gehandicapte persoon heeft recht tot een reeks kortingen, vrijstellingen en voordelen, volledig of gedeeltelijk, toegekend volgens uw type handicap.

De dienst Sociale actie helpt u de formulieren in te vullen voor sociale voordelen, net als bij voorbeeld:

  • vrijstelling van de gewestbelasting
  • korting op de inkomensbelastingen en op de onroerende voorheffing
  • korting op de telefoonfactuurp
  • toekenning van een parkeerkaart
  • aanvraag voor een parkeerplaats naast uw huis
  • toegang tot het OMNIO-statuut
  • etc

Psychosociale ondersteuning

De maatschappelijke assistente blijft tot uw dienst voor alle bovenvermelde vakken, ook voor alle inlichtingen en administratieve hulp in het algemeen.

Moest uw gezondheidstoestand het niet mogelijk maken om u te verplaatsen, komt zij, wanneer nodig, aan huis.

Gratis parkeren in alle zones, zonder tijdslimiet.