College van Burgemeester en Schepenen

Lu

College van Burgemeester en Schepenen

Het College van Burgemeester en Schepenen verzorgt het dagelijkse bestuur van de gemeente. Iedere dinsdagochtend vergadert het College onder voorzitterschap van de Burgemeester.

Rudi Vervoort - Titelvoerend Burgemeester
Rudi Vervoort

rvervoort@evere.brussels

Christian Beoziere - Wnd. Burgemeester
 Christian Beoziere

Algemene zaken – Openbare werken – Opvoeding (Fr.)

Algemene zaken - Geschillen - Politie - Veiligheid - Openbare hygiëne - Openbare werken (uitgezonderd onderhoud van groene ruimtes) - Opvoeding (Fr.) + onderwijzend personeel (Fr.)

cbeoziere@evere.brussels

T 02 247 62 18

Ridouane Chahid - Schepen
 Ridouane Chahid

Personeel – Sport – Jeugd – Preventie – Stedenbouw – Betrekkingen met het publiek - Leefmilieu

Personeel (uitgezonderd onderwijzend personeel) - Betrekkingen met het personeel - Sport - Jeugd - Preventie - Gemeenschapswachten - Stedenbouw - Leefmilieu - Betrekkingen met het publiek - Communicatie – Feestelijkheden.

rchahid@evere.brussels

T 02 247 62 12

Véronique Levieux - Schepen
 Véronique Levieux

Bevolking - Burgerlijke stand – Duurzame ontwikkeling

Teraardebestellingen - Begraafplaatsen - Erediensten - Vrijzinnigheid - Bevolking - Vreemdelingen - Militaire zaken - Militie - Opeisingen - Verkiezingszaken - Rijksregister - Rijbewijzen – Paspoorten - Burgerlijke stand - Duurzame ontwikkeling - Solidariteit tussen de volkeren - Gelijke kansen

vlevieux@evere.brussels

T 02 247 62 15

Pascal Freson - Schepen

 Pascal Freson

 

Mobiliteit - Burgerparticipatie – Sociale Actie – I.D.P.B.

Sociale actie - Volksgezondheid - Burgerzin en Vaderlandslievende verenigingen - Mobiliteit - Burgerparticipatie - I.D.P.B.

pfreson@evere.brussels

T 02 247 64 36

 

Ali Ince – Schepen
 Ali Ince

Openbare netheid – Huisvesting

Openbare netheid - Onderhoud van groene ruimtes - Huisvesting, met inbegrip van het Grondbedrijf - Gemeente-eigendommen

aince@evere.brussels

T 02 247 64 46

Martine Raets - Schepen

 Martine Raets

Opvoeding (Nl.) - Cultuur (Nl.) - Economische promotie – Dierenwelzijn

Opvoeding (Nl.) + onderwijzend personeel (Nl.) - Schone kunsten (Nl.) - Openbare bibliotheken (Nl.) - Muziekschool (Nl.) - Culturele verenigingen (Nl.) - Afvaardiging van het College bij het "Gemeenschapscentrum EVERNA" - Betrekkingen met het personeel - Kribben (Nl.) - Economische promotie - Zelfstandige arbeid - Kermissen - Markten - Dierenwelzijn - Cultuur (Nl.)

mraets@evere.brussels

T 02 247 62 13

 

Muriel Duquennois - Schepen
 Muriel Duquennois

Financiën –Tewerkstelling

Gemeenteontvangerij - Boekhouding - Financiën - Toezicht op het O.C.M.W. - Familie - Derde leeftijd - Sociale pensioenen - Tewerkstelling - Toezicht op het P.W.A

mduquennois@evere.brussels

T 02 247 62 17

Habibe Duraki - Schepen
 Habibe Duraki

Kribben (Fr.) – Cultuur (Fr.) - Toerisme – Informatica – Energie – Economaat

Kribben-peutertuinen (Fr.) - Schone kunsten (Fr.) - Openbare bibliotheken (Fr.) - Muziekschool (Fr.) (personeel inbegrepen) - Culturele verenigingen (Fr.) - Afvaardiging van het College op de "Conseil Culturel francophone" - Cultuur (Fr.) - Toerisme - Digitalisering - Informatica - Kwalitatieve dienstverlening,  met inbegrip van de front office 1ste verdieping - Energie – Economaat.

hduraki@evere.brussels

T 02 247 62 14

 

Dirk Borremans - Gemeentesecretaris

dborremans@evere.brussels

T 02 247 62 21

 

Sébastien Lepoivre - Voorzitter CPAS

slepoivre@cpasevere.brussels

T 02 247 65 23