Action Solidaire : 0499.867.356 - 7j/7 - 9h à 18h

jusqu'au 15 juillet

Belastingen en retributies

Fichier attachéTaille
Icône PDF Retributie voor het afleveren van administratieve documenten ... - CC-02-03-202085.17 Ko
Icône PDF Ordonnantie betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen77.02 Ko
Icône PDF Belasting op het te huur stellen van kamers in het kader van een hotelactiviteit 2014-201840.67 Ko
Icône PDF Terugbetaling opcentiemen sociaal woningkantoor59.84 Ko
Icône PDF Retributie betreffende het vastleggen van de vergoeding voor het bezettingsrecht van de gemeentewegen door de netbeheerders voor24.39 Ko
Icône PDF Retributie op de behandeling van de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen37.81 Ko
Icône PDF Retributie op het plaatsen van containers op de openbare weg50.29 Ko
Icône PDF Retributie voor het afleveren van een vergunning voor het bezit van verweerwapens19.29 Ko
Icône PDF Retributiereglement op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg 27-03-201487.52 Ko
Icône PDF Verhaalbelasting op de voetpaden61.42 Ko
Icône PDF Belasting op de leurhandel54.63 Ko
Icône PDF Belasting op de automatische verdelers van bankbiljetten62.65 Ko
Icône PDF Belasting op de bankinstellingen en gelijkgestelde61.32 Ko
Icône PDF Belasting op de bouwwerken64.78 Ko
Icône PDF Belasting op de nachtwinkels61.89 Ko
Icône PDF Retributie op de aanvragen van milieuattesten en milieuvergunningen55.32 Ko
Icône PDF Retributie op vergunningsaanvragen tot verkaveling54.07 Ko
Icône PDF Retributie op het ophalen en opbergen van goederen of voorwerpen gevonden op de openbare weg26.7 Ko
Icône PDF Belasting op de depots, depots met verkoopmandaat, verkoopoppervlakten ... Dienstjaren 2017-2021. Hernieuwing. CC 24-11-2016.66.57 Ko
Icône PDF Belasting op de tweede verblijven. Dienstjaren 2017–2021. Hernieuwing. CC 24-11-2016.65.81 Ko
Icône PDF Belasting op het gebruik van de openbare weg voor doeleinden van commerciële reclame. Dienstjaren 2017-2021. Hernieuwing. 59.62 Ko
Icône PDF Belasting op het plaatsen van koopwaren, terrassen, uitstallingen en andere voorwerpen op de openbare weg. Dienstjaren 2017-202169.52 Ko
Icône PDF Belasting op het te huur stellen van kamers in het kader van een hotelactiviteit. Opheffing voor de dienstjaren 2017 en 2018. 549.21 Ko
Icône PDF Retributie inzake kerkhoven (grondvergunningen, ...)63.47 Ko
Icône PDF Belasting op het ter beschikking stellen of te huur stellen van gemeubelde verblijven, zonder hotelactiviteit (2017-2021)64.47 Ko
Icône PDF Belasting op agentschappen van weddenschappen op paardenwedrennen en hun bijhuizen (2018-2022)58.49 Ko
Icône PDF Retributie op prestaties en de uitvoering van werken2.27 Mo
Icône PDF Retributie op de tijdelijke bezetting van de openbare weg3.65 Mo
Icône PDF Belasting op de lucht- en oliepompen en brandstofverdelers 201866.05 Ko
Icône PDF Belasting op de verkaveling 2018-202254.13 Ko
Icône PDF Retributie op het standrecht op de openbare markten54.59 Ko
Icône PDF Retributie voor het afleveren en bewerken van administratieve documenten en voor administratieve inlichtingen en diensten3.41 Mo
Icône PDF Belasting op de kantooroppervlakten. Dienstjaren 2019-2023. CC29112018.67.09 Ko
Icône PDF Belasting op de relaisantennes voor gsm of mobiele telefonie, … Dienstjaren 2019-2023. CC29112018.64.14 Ko
Icône PDF Belasting op de terbeschikkingstelling van telecommunicatieapparatuur tegen retributie. Dienstjaren 2019-2023. CC29112018.63.15 Ko
Icône PDF Belasting op de totaal of gedeeltelijk verwaarloosde gebouwen en percelen en op de onafgewerkte gebouwen. Dienstjaren 2019-20263.6 Ko
Icône PDF Belasting op de uithangborden, op de publicitaire installaties en op de openbare aanplakking. Dienstjaren 2019-2023. CC291120174.51 Ko
Icône PDF Belasting op de verdeling van niet-geadresseerde publicitaire drukwerken. Dienstjaren 2019-2023. CC29112018.67.77 Ko
Icône PDF Belasting op het vervuilen van de openbare wegen en plaatsen zichtbaar vanaf deze. Dienstjaren 2019-2023. CC29112018.59.43 Ko
Icône PDF Algemene beraadslaging ter toepassing van het Wetboek van minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schu55.07 Ko
Icône PDF Everse Premie Be Home voor het dienstjaar 2020. Goedkeuring.58.41 Ko
Icône PDF Aanvullende gemeentebelasting op de belasting van natuurlijke personen voor dienstjaar 2020 (5,9%)50.89 Ko
Icône PDF Heffing van opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2020 (3.415 opcentiemen)50.25 Ko
Icône PDF Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies (4.384) (City Tax 2020)50.4 Ko
Icône PDF Belasting op het plaatsen van koopwaren, terrassen - Vrijstelling 202049.85 Ko
Service: