Solidariteitsactie : 0499.867.356 – 7d/7 – 9u tot 18u

tot 15 juli

Voor nette groene ruimtes in Evere

De vzw MOB (Milieucommissie Brussel en Omgeving) is actief in het Brussels Gewest en heeft als doel het erfgoed te vrijwaren, en collectieve natuurplekken te beheren. In deze geest beheert, beschermt en animeert de MOB het natuurreservaat “het Moeraske”.

Ieder jaar mobiliseert de MOB zich in het begin van de lente voor een grote schoonmaak van het Moeraske. Samen met de gemeentediensten (openbare netheid, duurzame ontwikke-ling en preventie), de vereniging Les Amis de la Nature en de Buurtraad Laag Evere, was de opkuis van 2016 een groot succes dankzij de inzet van een dertigtal vrijwilligers.

Het Moeraske werd tot in de kleine hoekjes opgekuisd, en jammer genoeg was de vangst aanzienlijk. Zoals ieder jaar werd heel wat afval gevonden: tot fietsen, tassen en schoenen toe!

De vrijwilligers raapten al dat afval op en verzamelden het in de Wipstraat en de Carlistraat.Daar namen onze gemeentearbeiders het mee. We kunnen hen overigens nooit genoeg bedanken voor hun dagelijkse toewijding.

Deze jaarlijkse activiteit geeft ons de gelegenheid om eraan te herinneren dat sluikstorten duur kan zijn in Evere. Onze gemeente strijdt immers actief tegen dit gedrag. De boetes kunnen hoog zijn: van 130 € tot 500 € per m3 sluikstort. Daar komen nog eens de bestaande administratieve boetes bovenop. Laten we het niet zover komen, maar laat ons vanaf vandaag onze gemeente proper houden!