STEDENBOUW

Elektronisch loket

 

U kunt het volgende document aanvragen via Irisbox, vanaf uw computer of tablet, en dit 24h per dag, 7 dagen per week.

Bezoek de site van Irisbox voor meer inlichtingen.

Milieuvergunningen

 

Milieuvergunningen zijn toelatingen om inrichtingen uit te baten of activiteiten uit te oefenen die gevaarlijk, hinderlijk of lastig kunnen zijn voor omwonenden of voor het leefmilieu.

De vergunning moet verkregen zijn voordat men met de bouw of met de activiteit begint. In deze vergunning worden de voorwaarden uitgestippeld waaraan de onderneming zich moet houden, door bijvoorbeeld bepaalde technische maatregelen te vereisen. Sommige milieuvergunningen worden afgeleverd door het gemeentebestuur, andere door het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer).

Download de formulieren: http://www.leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/administratieve-gids/...