Reglement betreffende de retributie op prestaties en de uitvoering van werken (28.06.18)