Preventie

BijlageGrootte
PDF-pictogram brochure_prevention_2018_-_nl_low.pdf397.23 KB

Voor het verzekeren van de openbare veiligheid en openbare rust is repressie noodzakelijk maar preventie evenzeer. ‘Beter voorkomen dan genezen’ wordt in de volksmond gezegd. Onveiligheid en onveiligheidsgevoelens zijn complexe fenomenen waarvan het ontstaan en de oorsprong even complex als divers zijn (armoede, eenzaamheid, vroegtijdige schooluitval,...). We moeten dus op verschillende fronten ageren teneinde de criminaliteit en de daaruit voortvloeiende onveiligheidsgevoelens terug te dringen.

Preventie kan maar doeltreffend zijn door een geïntegreerde aanpak, dwz dat een herinnering aan de openbare norm effectief moet gebeuren en dat sancties moeten opgelegd worden bij niet-naleving van deze norm. Dit repressieve optreden is de taak van de politie en van justitie. Preventie is complementair aan deze afschrikkingpolitiek, aan de repressie en aan de justitiële vervolging. Daarom werken wij in Evere in volle vertrouwen met de politie. Ieder zijn taak en zijn werkmethode met respect voor de andere.

Het criminaliteitspreventiebeleid speelt zich in België af op drie beslissingsniveaus: op het federale - , het gewestelijke- en het lokale niveau. Concreet krijgt de gemeente subsidies van de FOD Binnenlandse Zaken en het Brusselse Gewest om een preventiebeleid uit te werken. De gemeente kan met de ter beschikking gestelde toelagen preventieacties en initiatieven ontwikkelen eigen aan haar lokale entiteit. Straathoekwerkers of buurtwerkers en stadswachten kan je ook in andere Belgische steden vinden. Dag- en nachtbemiddelaars echter, zoals de bemiddelaars van de VZW Egregoros, vind je enkel in Evere … De VZW Egregoros is een pilootproject, uniek in België. In Evere blijven we graag in beweging, we zijn niet graag de laatste van de klas.

 

 

Deknoopstraat 9

1140 Evere
tel. 02/247.63.25
prevention@evere.irisnet.be

 

Politiezone 5344 - Evere - Schaarbeek - Sint Joost ten Node