Parkeerplan

Blauwe zone

Grotere zones waar de parkeerdruk hoog is door toedoen van de nabijheid van zones waar het parkeren gereglementeerd is en door toedoen van de aanwezigheid van talrijke ondernemingen en andere socio-economische activiteiten.

Parkeerregels
 • Elke dag behalve zon- en feestdagen
 • Van 9 tot 21 uur
 • Gratis
 • Maximaal 2 uur met parkeerschijf
 • Onbeperkt voor buurtbewoners in het bezit van een vrijstellingskaart
 • De eigenaar van een voertuig dat zonder ticket geparkeerd is of met een ticket waarvan de geldigheidsduur verstreken is, riskeert een forfaitaire heffing van 25 euro per parkeerperiode.

 

Groene zone

Parkeerzones waar de vraag naar kort parkeren minder groot is.

Parkeerregels
 • Elke dag behalve zon- en feestdagen
 • Van 9 tot 21 uur
 • Tarieven:

- € 0,50 voor het eerste half uur
- € 0,50 voor het tweede half uur
- € 2 voor het tweede uur
- € 1,50 voor elk bijkomend uur

 • Gratis voor een niet-verlengbare periode van 15 minuten per parkeerplaats, op voorwaarde dat er een parkeerticket wordt gelegd. Opgelet: er kan geen gebruik gemaakt worden van meerdere gratis parkeertickets voor dezelfde parkeerplaats.
 • Gratis voor houders van een vrijstellingskaart
 • De eigenaar van een voertuig dat zonder ticket geparkeerd is of met een ticket waarvan de geldigheidsduur verstreken is, riskeert een forfaitaire heffing van 25 euro per parkeerperiode.

 

Oranje zone

Parkeerzones in een secundair centrum waarvan de aantrekkelijkheidfactor eerder plaatselijk dan gewestelijk is.

Parkeerregels
 • Elke dag behalve zon- en feestdagen
 • Van 9 tot 21uur
 • Parkeren is beperkt tot 4.30 uur en is betalend voor iedereen, zelfs voor houders van een bewonerskaart.

Tarieven:
- € 0,50 voor het eerste half uur
- € 0,50 voor het tweede half uur
- € 2 voor het tweede uur.

 • Gratis voor een niet-verlengbare periode van 15 minuten per parkeerplaats, op voorwaarde dat er een parkeerticket wordt gelegd. Opgelet: er kan geen gebruik gemaakt worden van meerdere gratis parkeertickets voor dezelfde parkeerplaats.
 • De eigenaar van een voertuig dat zonder ticket geparkeerd is of met een ticket waarvan de geldigheidsduur verstreken is, riskeert een forfaitaire heffing van 25 euro per parkeerperiode.

 

Rode zone

Zones beperkt tot de handels- en diensten met een zeer grote vraag naar plaatsen voor kortstondig parkeren.

Parkeerregels
 • Elke dag behalve zon- en feestdagen Van 9 tot 21uur
 • Parkeren is beperkt tot 2 uur en is betalend voor iedereen, zelfs voor houders van een bewonerskaart.
 • Tarieven:

- € 0,50 voor het eerste half uur
- € 1,50 voor het tweede half uur
- € 3 voor het tweede uur.

 • Gratis voor een niet-verlengbare periode van 15 minuten per parkeerplaats, op voorwaarde dat er een parkeerticket wordt gelegd. Opgelet: er kan geen gebruik gemaakt worden van meerdere gratis parkeertickets voor dezelfde parkeerplaats.
 • De eigenaar van een voertuig dat zonder ticket geparkeerd is of met een ticket waarvan de geldigheidsduur verstreken is, riskeert een forfaitaire heffing van 25 euro per parkeerperiode.

 

Leveringszone

 • De uren worden aangegeven op de verkeersborden
 • € 100 per parkeerperiode

De zone "voorbehouden parkeerplaats"

 • € 100 per parkeerperiode zonder de geschikte vrijstellingskaart. De takelkosten voor het voertuig in overtreding komen ten laste van de eigenaar.

 

'Kiss & ride'-zone

 • De maximaal toegelaten parkeertijd wordt aangegeven op de verkeersborden.
 • € 100 per parkeerperiode bij overschrijding van de op de verkeersborden aangegeven tijd.
BijlageGrootte
PDF-pictogram Parkeerplan3.14 MB
PDF-pictogram Reglement op het parkeren7.58 MB