Parkeerkaarten

Wijzigingen rond parkeerkaarten

Woont u in Evere en vervalt uw parkeerkaart binnenkort?  Dan hebben we interessante informatie voor u! De gemeente Evere besloot het beheer van parkeerkaarten op haar grondgebied toe te vertrouwen aan het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: parking.brussels. Op die manier wil de gemeente nog actiever meewerken aan de harmonisering van de parkeerregels op gewestelijk niveau. De veranderingen worden van kracht vanaf 1 januari 2020.

Wat verandert er in de praktijk wanneer u uw kaart moet vernieuwen? 

In feite enkel het rekeningnummer dat u moet gebruiken! Twee hypothetische situaties.

 • Na 1 januari 2020. U moet diezelfde storting uitvoeren op een ander rekeningnummer, maar met dezelfde mededeling.  U stort dan op rekeningnummer: IBAN BE69 0960 2185 9878.

In 2020 wordt de klantendienst van parking.brussels trouwens uw aanspreekpunt voor alle vragen rond parkeerkaarten. 

 • U kan de klantendienst een mailtje sturen op het adres: evere@parking.brussels
 • Bellen kan naar het gratis nummer: 0800 35 678.
 • Er is permanentie beschikbaar op de eerste verdieping van het gemeentehuis, Hoedemaekerssquare 10, en dat op maandag van 8 tot 12.45 uur, op dinsdag van 16 tot 19.30 uur en op vrijdag van 8 tot 12.45 uur.
 • U kan ook terecht op de hoofdzetel van parking.brussels, Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel. En dat van maandag tot vrijdag tussen 8.30 en 13 uur.
 • Een brief richt u aan de hoofdzetel van parking.brussels, Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel.

U vindt alle informatie terug op de website van het Parkeeragentschap: parking.brussels

 

Parkeren

Bewonerskaart

Bewonerskaarten hebben een geldigheid van maximaal één jaar. 

 

De bewonerskaarten voor gezinnen

U dient de volgende documenten voor te leggen :

 • uw identiteitskaart (u dient in de gemeente te wonen) ;
 • de registratiedocumenten van uw voertuig ;
 • voor een leasingvoertuig : een attest van het leasingbedrijf, het leasingcontract dient op naam van de aanvrager te zijn ;
 • voor een bedrijfswagen : een attest van het bedrijf vermeldend dat de aanvrager de enige gebruiker van het voertuig is ;
 • voor een voertuig ingeschreven op naam van een andere persoon : de verzekeringspolis vermeldend dat hij de voornaamste gebruiker van het voertuig is ;
 • voor een voertuig ingeschreven in het buitenland : bewijs van aanvraag om het voertuig in te schrijven in België ;
 • indien u een nieuwe bewoner bent van de gemeente : het model Il indien de aanvraag van domiciliëring lopende is.

Een gezin kan maximaal 2 kaarten bekomen, de eerste kaart kost 10€ en de tweede 50€ per jaar. Personen die een tweede verblijf hebben in Evere genieten van een parkeerkaart voor de prijs van 250€/jaar.

 

De bewonerskaarten "Vervangingswagen"

U dient de volgende documenten voor te leggen :

 • uw identiteitskaart (u dient in de gemeente te wonen) ;
 • een attest van de garage voorleggen op naam van de aanvrager, dat de periode van mobilisering van het initiële voertuig vermeld en tevens de nummerplaat van de vervangingswagen (officieel document);
 • inschrijvingsformulier van de vervangingswagen.

U dient tevens te bewijzen dat de bewonerskaart afgeleverd te Evere voor uw voertuig nog geldig is.

 

De bewonerskaarten "Bezoekers"

Om deze te verkrijgen went u zich tot de Front Office, op de eerste verdieping van het gemeentehuis op het Hoedemaekerssquare nr 10, in Evere. Deze kaart kost u 2,5€ per voertuig en voor een periode van 4uur en 30 minuten (maximaal 100 periodes per jaar toegelaten. Deze is geldig in de grijze, groene en blauwe zones volgens de aangeduide zones (die momenteel geldig zijn op het hele gebied van Evere).

 • Hoe werkt dit?

- Na de betaling ontvangt u een confirmatie en een lijst met codes. Per code heeft u recht op 4u30 aan parkeertijd per code. Om dit te activeren volstaat het om een SMS te versturen met uw codenummer en uw nummerplaat van de bezoeker. De activering van de code is meteen ook de activering van uw parkeertijd. U ontvangt onmiddelijk een confirmatie per SMS. Elke verstuurde of ontvangen SMS kost u 0,15€. Per controle scant de parkeerwachter de kentekenplaat van de bezoeker om zo de geldigheid van de parkeersessie van de bezoeker te controleren.

- Voor meer info kunt u terecht op de site van 4411: http://www.4411.be

 

De bewonerskaarten "Ondernemingen", inbegrepen zelfstandigen, openbare besturen, vzw's, enz ...

De prijs van de kaarten is :

 • 200€ voor de eerste 5 kaarten
 • 300€ voor de 6de tot de 20ste kaart
 • 600€ voor de 21ste tot de 30ste kaart
 • 800€ voor alle bijkomstige kaarten.

Voor de erkende scholen en de publieke kinderbewaarplaatsen die de tarieven gelieerd aan inkomens toepassen, voor personeelsleden van de politiezone Polbruno werkende in Evere, bedraagt het te betalen bedrag per kaart 75€ per jaar.De onderneming duidt één verantwoordelijke aan om de bewonerskaarten bij de gemeente te bekomen. De onderneming verdeelt de kaarten aan zijn personeel volgens zijn eigen regels.

De aanvraag ze dient vergezeld te zijn van :

 • een bedrijfsvervoerplan of evenwaardig, de dienst Mobiliteit kan indien nodig een type model leveren van bedrijfsvervoerplan ;
 • en dubbel van de inschrijvingskaart van het voertuig bij de DIV ;
 • voor een leasingvoertuig : een bewijs leveren van deze leasing met een duidelijke melding van de naam van de aanvrager ;
 • voor de bedrijfsvoertuigen : een attest stipulerende dat de aanvrager de enige gebruiker is ;
 • voor een voertuig van een derde persoon : de aanvrager dient verplicht een kopij voor te leggen van het verzekeringscontract dat vermeld wie de voornaamste bestuurder van het voertuig is.

 

Andere kaarten

Om een kaart te bekomen van het type leurhandelaar, zorgverlener van dringende medische hulp, zorgverlener van niet-dringende medische hulp, autodelen, tijdelijke multisectoren, interventie, dient u een mail te richten naar evere@parking.brussels

Duplicaat

Het duplicaat van een kaart kost 5€.