Openbaar onderzoek : QUIET.BRUSSELS plan (15.10 - 15.12.2018)

Zowel overdag als 's nachts is Brussel in beweging, vol leven en dus bron van geluid! Vervoer, sociale en culturele evenementen, economische activiteiten, wijkfeesten... Er zijn zoveel plezante gelegenheden om elkaar te ontmoeten. Maar naast het aanvaarde en aangename geluid dat deze met zich meebrengen, is er ook ander - overmatig - geluid, dat een echte bron van overlast is.

Zo beïnvloedt geluidshinder het dagelijkse leven op verschillende manieren. Geluidshinder is storend en kan mensen onwel en zelfs ziek maken. Vooral de nachtrust en het concentratievermogen worden erdoor verstoord, terwijl het risico op hart- en vaatziekten verhoogd wordt. Behalve de negatieve impact op de gezondheid beïnvloedt geluidshinder eveneens de stedenbouw, omdat stilte een belangrijk criterium vormt voor de kwaliteit van huisvesting, de bebouwde omgeving en het landschap. Er staat hierdoor dus heel wat op het spel voor de samenleving.

Om een economische, sociale en culturele ontwikkeling in overeenstemming met een gezonde leefomgeving te verzekeren, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuw QUIET.BRUSSELS PLAN opgesteld.

De doelstellingen: de gevolgen van geluidshinder op de gezondheid verminderen, iedereen de mogelijkheid bieden toegang te krijgen tot rust en de aantrekkingskracht van de stad vrijwaren.  Brussel denkt aan uw oren: Laten we ons samen voorstellen hoe onze geluidsomgeving er in de toekomst beter zou kunnen uitzien!

Uw mening interesseert ons!
Vóór de goedkeuring door de regering wordt het QUIET.BRUSSELS PLAN van 15 oktober tot 15 december bij de inwoners van het Gewest aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Wil u reageren, uw mening geven?
Schrijf dan naar quietbrussels@leefmilieu.brussels of Leefmilieu Brussel, QUIET.BRUSSELS PLAN Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel.

Wil u meer informatie?
Het ontwerpplan kan u downloaden via www.leefmilieu.brussels/quietbrussels.  U kunt het ook raadplegen bij de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bij Leefmilieu Brussel (Informatiecentrum 1ste verdieping, havenlaan 86C/3000 in 1000 Brussel) van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u. Technische toelichting kan op afspraak worden bekomen op woensdagnamiddag  (afspraak maken via quietbrussels@leefmilieu.brussels ).

Meer info: www.leefmilieu.brussels02 775 75 75

Service: