Openbaar onderzoek | Ontwerp van Richtplan van Aanleg Mediapark | 27.02.2019 - 29.04.2019