Jeugdraad

De nieuwe Jeugdraad (2019) is in februari geïnstalleerd. Hij bestaat uit een twintigtal jongeren tussen vijftien en dertig jaar, die allemaal bruisen van motivatie. Hun doel: de jongeren van de gemeente een stem geven en hun ideeën in de praktijk brengen. Onder hun leden hebben ze een voorzitter (Cyril Jehenson), een vicevoorzitter (Hamza Lemcirdi) en een secretaris (Andreea Pletea) aangewezen. Wij hebben hun enkele vragen gesteld om hen beter te leren kennen.

Wat heeft jullie ertoe aangezet om aan de Jeugdraad deel te nemen?
De mogelijkheid die wij krijgen om actoren van onze eigen gemeente te zijn. Dat is een kans die we niet mogen laten schieten. Wij overstijgen het vooroordeel dat politiek jongeren niet boeit, door zelf mee te werken aan het beleid en de zaken ter hand te nemen. De ideeën zijn heel uiteenlopend. Dat belooft mooie resultaten.

Welke ervaring kan dit jullie bijbrengen?
Een zekere maturiteit en een grotere openheid van geest. Wij wisselen ideeën uit en proberen allemaal samen te discussiëren. Steeds meer mensen vinden dat politiek nergens toe dient, vooral jongeren. Dat is niet het geval: wij zijn allemaal gemotiveerd hier. Deel uitmaken van de raad is een goede zaak, zowel voor de jongeren als voor de gemeente.

Hoe zien jullie, jongeren, Evere?
In Evere ligt de gemiddelde leeftijd tamelijk hoog. Bijgevolg vinden sommige jongeren het moeilijk om zich ervoor te interesseren. Nochtans is het een van de gemeenten die de meeste activiteiten voor min-dertigjarigen voorstellen. Wij hebben het geluk om buurthuizen te hebben en de kans om deel uit te maken van een jeugdraad en onze ideeën te geven om samen projecten te realiseren.

Vinden jullie activiteiten die Everenaars van alle leeftijden samenbrengen belangrijk?
Het is niet omdat de raad de naam ‘Jeugdraad’ draagt, dat wij ons uitsluitend willen inzetten voor vijftien- tot dertigjarigen! De organisatie van activiteiten met jongeren en minder jongeren behoort tot de projecten die wij overwegen. We mogen niet vergeten dat mensen met al wat jaren op de teller heel wat kunnen doorgeven aan de jongere generaties... en omgekeerd ook. Bijvoorbeeld, jongeren hebben dynamisme te bieden. Er moet voor een evenwicht tussen de twee gezorgd worden.  In elk geval is het heel belangrijk om een echte samenhang tussen de verschillende bevolkingsgroepen en leeftijdscategorieën in Evere tot stand te brengen.

Hebben jullie een tip voor een leuk avondje uit in Evere?
Eerlijk gezegd, ‘s nachts valt er weinig te beleven. Vaak gaan de jongeren niet uit in de gemeente zelf. Wij gaan eerder naar de buurt rond de begraafplaats van Elsene of naar de bioscoop bij De Brouckère. In de zomer zijn de openluchtbioscopen heel tof.
Als wij naar buiten gaan, moeten we een geïsoleerd plekje zoeken, want sommige inwoners houden aan hun rust en willen geen lawaai. Daarom moeten wij banden tussen de generaties creëren, door intergenerationele projecten uit te werken, zoals het aanbieden van hulp om boodschappen te doen of een lamp te vervangen... zodat deze personen niet alleen de negatieve kant van de jeugd zien. De kijk van de mensen zal daardoor veranderen. ‘Och ja, hij maakt wat lawaai met zijn vrienden op dat bankje, maar hij heeft wel mijn lamp vervangen en mij geholpen met mijn boodschappen’... Dat kan echt alles veranderen.

INFO : jeunesse@evere.brussels | jeugd@evere.brussels
 

Service: