Herinnering : ophaling van grof afval

Het groene nummer van de dienst Netheid is bestemd voor al de klachten omtrent netheid, sluikstorten, verstopte rioleringen, enz…

Gelieve enkel het nummer 02 247 62 22 te contacteren voor aanvragen ivm. de ophaling van afval.

Service: