Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling

Brussels hoofdstedelijk gewest

 

Gemeente VAN EVERE

 

Bericht van openbaar onderzoek

 

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek:

 

Het ontwerp van Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) en het milieueffectenrapport:

 

van 13 januari 2017 tot en met 13 maart 2017.

 

Technische verduidelijkingen of inlichtingen kunt u verkrijgen bij het gemeentebestuur (dienst stedenbouw en milieu). De documenten liggen er ter inzage op volgend adres :

Square S. Hoedemaekers, 10 - 1140 EVERE, 1ste verdieping Front-Office, alle werkdagen tussen 8.00 u. en 13.00 u. en op dinsdag tussen 17.00 u en 20.00 u. Gelieve u voor de technische verduidelijkingen te wenden tot de heer Daelman of mevrouw Regniers op maandag tussen 8.00 u. en 13.00 u., of na telefonische afspraak op het nr.: 02/247.62.22.

 

De documenten die onderworpen worden aan het onderzoek zijn eveneens beschikbaar op de website www.gpdo.brussels

 

Bemerkingen en bezwaarschriften dienen te worden gericht aan de regering, op volgend adres:

 

perspective.brussels

(Brussels Planningsbureau)

Territoriale strategie

Openbaar onderzoek - GPDO

Naamstraat, 59

1000 Brussel

 

uiterlijk op 13 maart 2017.

 

Indien nodig kunnen de bemerkingen of bezwaren voor deze datum mondeling worden meegedeeld aan de beambte of persoon die daartoe is aangesteld, in het gemeentehuis, op maandag tussen 8.00 u. tot 13.00 u.

Service: