Contact

Gemeenteadministratie 02 247 62 62
Bevolking 02 247 62 50
Bib. Herman Teirlinck 02 247 63 89
Bib. Romain Rolland 02 247 63 90
Buitenschoolse coörd. 02 247 62 47
Burgerlijke stand 02 247 62 86
Buurthuis Germinal 02 726 98 71
Buurthuis Picardië 02 247 64 33
Buurthuis Platon 02 703 14 70
Comensia 02 511 18 14
Commissariaat 1 (Laag Evere) 02 249 24 00
Commissariaat 2 (Hoog Evere + Centrum) 02 249 22 00
Communicatie 02 247 62 05
Cultuur 02 247 63 77
Cycloparking 02 414 03 00
Dierenwelzijn 02 563 60 65
Duurzame ontwikkeling 02 247 63 35
Economische promotie en werk 02 247 63 16
Egregoros vzw 0800 11 403
Everecity 02 430 65 00
Financiën 02 247 62 78
Frontoffice 02 247 62 22
GC Everna 02 247 03 40
Gelijke kansen 02 563 60 65
Gemeenchapswachten 02 247 64 80
Gezinshulp 02 702 77 30
Jeugd 02 247 63 33
Jobhuis 02 563 22 60
Kind en Gezin Everna 02 513 23 33
Kinderdagverblijven 02 247 63 82
L’Entrela’ 02 241 15 83
La Cohésion sociale vzw 02 726 76 68
Maaltijden aan huis 02 702 77 58
Mobiliteit 02 247 62 22
Museum Pieter Cnops 02 245 37 79
Museum van de Molen 02 245 37 79
Muziekacademie 02 216 89 33
Net Brussel 0800 981 81
Netheid 0800 11 517
OCMW 02 247 65 65
ONE Degas 02 726 91 06
ONE Laag Evere 02 215 07 11
ONE Platon 02 726 45 25
Opvoeding 02 247 63 81
Parking.brussels 02 563 39 00
Plaatsingsdienst 02 702 77 02
Politie 101
Preventie 02 247 63 25
Professionele inschakeling 02 247 65 33
PWA Evere 02 245 23 87
Rijbewijzen 02 247 62 98
Schoolbemiddeling 02 247 63 94
Sociaal huis 02 240 60 70
Sociale actie 02 247 63 36
Sociale antenne 02 702 65 33
Solidariteit tussen de volkeren 02 563 51 90
Spelotheek 02 247 63 55
Sport 02 247 63 88
SW Hector Denis 02 216 08 24
Verhuur van zalen 02 247 63 31
Vreemdelingen 02 247 62 58