Burgerparticipatie

Buurtraden

Wat is een buurtraad? Een buurtraad is eerst en vooral een ontmoetingsplaats voor zij die willen deelnemen aan het buurtleven.

Het hoofddoel is om adviezen te uiten over onderwerpen die door het gemeentebestuur worden voorgesteld, en de informatie van en naar de bevolking door te sluizen. Het is een plaats voor informatie, debat en reflectie over het buurtleven.

Een andere opdracht van een buurtraad is een brug te slaan tussen de verschillende actoren van de gemeente binnen het domein van de participatie, zonder evenwel te tornen aan de administratieve en politieke bevoegdheden. Buurtraden laten ook toe om de Everse burgers aan te zetten tot participatie. Het actieterrein bestaat uit al de vraagstukken van algemeen belang: wegen, verkeer, netheid, leefomgeving. Het verdedigen van particuliere belangen wordt uitgesloten.

De gemeente Evere telt drie buurtraden

Laag Evere
Tussen de Haachtsesteenweg (inbegrepen) en het Moeraske in het noorden.

Evere Centum
Tussen de Dunantlaan (niet inbegrepen, de Zaventemstraat ook niet) in het zuiden, en de Haachtsesteenweg in het noorden.

Hoog Evere
Tussen de E40 in het zuiden en de Dunantlaan (inbegrepen, alsook de Zaventemstraat) in het noorden.

Rol

Het gemeentebestuur wilde deze buurtraden in het leven roepen om mensen uit eenzelfde wijk (in de ruime betekenis) rond gemeenschappelijke thema’s te laten samenkomen.

Het gaat om vragen die vooral te maken hebben met de problemen uit het dagelijkse leven, of met veiligheid en netheid. Deze vergaderingen zijn dus een ontmoetingsmoment met de plaatselijke overheid. Zo kan informatie worden doorgespeeld aan het gemeentebestuur.

Werking

De buurtraden werken autonoom en zonder permanente bevoogding door de gemeente. Deze ondersteunt hen op logistiek vlak, voor het organiseren van de vergaderingen. Daar kunnen dan experts uitgenodigd worden voor uitleg, bijvoorbeeld de nabijheidspolitie.