Burgerlijke stand

e-mail: 
burg.stand@evere.brussels
Telefoon: 
02 247 62 86
Fax: 
02 247 62 09
Dienstverantwoordelijke: 
Céline Martens

Elektronisch loket

U kunt uittreksels van de volgende aktes bekomen via Irisbox, vanaf uw computer of tablet, en dit 24h per dag, 7 dagen per week.

Bezoek de site van Irisbox voor meer inlichtingen.

De dienst burgerlijke stand is toegankelijk tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. U kunt de dienst eveneens telefonisch contacteren (liefst in de namiddag van 14u tot 17u) of per e-mail. Op vragen die een raadpleging van het rijksregister vergen kunnen we u geen antwoord geven.

De dienst burgerlijke stand is verantwoordelijk om de akten op te maken die de positie van een persoon vaststellen in het gezin en in de samenleving.

De burgerlijke staat is opgebouwd uit elementen die de identificatie van een persoon mogelijk maken, zoals naam, voornamen, geslacht, geboortedatum en -plaats, afstamming, nationaliteit, woonplaats, huwelijksstatus, datum en plaats van overlijden.

In het kader van deze opdracht is de dienst  Burgerlijke Stand eveneens verantwoordelijk voor :

 • Geboortes
 • Huwelijken
 • Overlijdens
 • Erkenningen voor en na de geboorte
 • Nationaliteiten
 • Echtscheidingen
 • Transcripties van buitenlandse akten
 • Geslachtswijzigingen
 • Veranderingen van naam of voornaam
 • Wettelijke samenwoningen

Het is ook de dienst Burgerlijke stand die zorgt voor de begraafplaats en de keuze van het einde van het leven:

 • Kaart van de laatste wilsbeschikkingen
 • Orgaandonatie
 • Euthanasie
 • verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling

 

Wilt u lange wachttijden vermijden?

Voor bepaalde zaken kunt u een afspraak maken!

Opgelet : indien u bijvoorbeeld paspoorten wilt aanvragen voor uw gezin, moet u niet “1” ingeven maar wel het benodigde aantal paspoorten.

 

Om informatie te krijgen uit de registers van de burgerlijke stand

Een voor eensluidend verklaard afschrift van een akte kan, onder de volgende voorwaarden worden gevraagd:

 • akte van meer dan honderd jaar;
 • akte gevraagd door:
  • overheidsinstanties; de wet vermeld niet dat het hier enkel gaat over belgische autoriteiten. Niets belet ons dus om letterlijke afschriften af te leveren aan buitenlandse autoriteiten zoals ambassades of consulaten en aan buitenlandse ambtenaren van de burgerlijke stand;
  • de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn partner of zijn overlevende partner, zijn wettelijke vertegenwoordiger, de wettelijke erfgenamen in dalende of stijgende lijn, zijn notaries en zijn advocaat;
  • elke andere persoon die een gezins-, wetenschappelijk- of ander rechtmatig belang heeft.

Om de gegevens van iemand anders op te zoeken is de toestemming van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg nodig van het arrondissement waar de registers worden bewaard.