Bezoldigingen

De aangifte met het oog op publicatie op de website van elke gemeente

 

Wie moet deze aangifte doen?

Krachtens artikel 7, § 2, van de gezamenlijke ordonnantie moeten de burgemeesters, de schepenen en de OCMW-voorzitters van de gemeenten van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad deze aangifte doen.
 

Wat moet er aangegeven worden?

a) de lijst van de door de burgemeesters, OCMW-voorzitters en schepenen uitgeoefende mandaten, functies en afgeleide functies die bedoeld worden in de artikelen 2 en 3, met inbegrip van die waarvoor politiek verlof verkregen is, alsook de bezoldigingen en voordelen van alle aard die voortvloeien uit de mandaten die bedoeld worden in het eerste tot vijfde streepje en het zevende streepje van artikel 3, § 1, tweede lid, van de in het zesde streepje van artikel 3, § 1, tweede lid, bedoelde afgeleide functies van deze mandaten, samen met de belastingfiches;
b) de lijst van de andere activiteiten die prive worden uitgeoefend, met inbegrip van die welke in een vennootschap worden uitgeoefend;
c) de bezoldigingen ontvangen voor de uitoefening van een in het vijfde streepje van dezelfde bepaling bedoelde functie, alsook de bezoldigingen ontvangen voor de uitoefening van een onder littera b) vermelde activiteit, ontvangen voor de periode die overeenkomt met het belastingjaar dat voorafgaat aan de aangifte, volgens de volgende inkomstencategorieen, uitgedrukt in euro bruto met aftrek van de fiscaal toegestane beroepskosten:
  • geen bezoldiging;
  • van 1 tot 499 euro bruto per maand;
  • van 500 tot 1.000 euro bruto per maand;
  • van 1.001 tot 5.000 euro bruto per maand;
  • van 5.001 tot 10.000 euro bruto per maand;
  • meer dan 10.000 euro bruto per maand, bedrag afgerond tot de dichtste tienduizend euro.
   
Christian Beoziere Beschikbaar*
Ridouane Chahid Beschikbaar*
Véronique Levieux Beschikbaar*
Pascal Freson Beschikbaar*
Ali Ince Beschikbaar*
Martine Raets Beschikbaar*
Muriel Duquennois Niet medegedeeld
Habibe Duraki Niet medegedeeld
Sébastien Lepoivre Beschikbaar*

*de bestanden moeten hieronder worden gedownload