Bevolking & Onthaal

e-mail: 
bevolking@evere.brussels
Telefoon: 
02 247 62 50
Fax: 
02 241 07 51
BijlageGrootte
PDF-pictogram Nieuwe tarieven vanaf 25.01.2018277.82 KB

Elektronisch loket

U kunt de volgende documenten aanvragen via Irisbox, vanaf uw computer of tablet, en dit 24h per dag, 7 dagen per week.

 • Attest van Belgische kiezer
 • Attest van Belgische nationaliteit
 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van hoofdverblijfplaats
 • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
 • Attest van leven
 • Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
 • Attest van wettelijke samenwoning
 • Attest van wijze van teraardebestelling en rituelen
 • Uittreksel uit de registers

Bezoek de site van Irisbox voor meer inlichtingen.

-------------------------------------------------

Dienst bevolking

De dienst bevolking werkt dagelijks om:

 • het bevolkingsregister bij te houden;
 • het beheren van de identiteitsdocumenten (eID en Kids-ID);
 • het beheren van de reisdocumenten (paspoorten);
 • het beheren van de rijbewijzen,
 • het afleveren van alle uitreksels van de bevolkingsregisters die noodzakelijk zijn voor de administratie zaken (samenstelling van het gezin, attest van woonst, enz.);
 • het afleveren van de uitreksels van het strafregister.

Contact en bereikbaarheid

De dienst bevolking is bereikbaar voor de burgers tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Voor de telefoon, zijn we meer bereikbaar in de namiddag omdat wij aan het loket zijn in de voormiddag.

 

Wilt u lange wachttijden vermijden?

Voor bepaalde zaken kunt u een afspraak maken!

Opgelet : indien u bijvoorbeeld paspoorten wilt aanvragen voor uw gezin, moet u niet “1” ingeven maar wel het benodigde aantal paspoorten.

-------------------------------------------------

Onthaal

Missies van de dienst onthaal

De afdeling onthaal is het eerste contactpunt voor de 40.000 inwoners van de gemeente. Het beheert:

 • het onthaal van de burger aan het gemeentehuis;
 • De verwerking van de algemene telefoongesprekken en de mails;

Contact en bereikbaarheid

Het onthaal van het gemeentebestuur is toegankelijk voor de burgers van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.45 uur en ook op dinsdag van 16.00 tot 19.30 uur.
U kunt uw vragen ook stellen via het e-mailadres onthaal@evere.brussels of telefonisch op het nummer 02 247 62 11 (op maandag, woensdag en donderdag van 8.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur, op dinsdag van 8.00 tot 13.00 uur en van 14.30 tot 20.00 uur, en op vrijdag van 8.00 tot 13.00 uur).

-------------------------------------------------

Kwaliteitseisen pasfoto

Als u een nieuw paspoort nodig heeft, schenk dan bijzondere aandacht aan uw foto.
Deze moet immers conform de verstrengde normen van de ICAO zijn (International Civil Aviation Organization).
Als uw foto niet conform is, dan moet de gemeente ze weigeren.

Vier nieuwe aandachtspunten:

 1. Een neutrale gezichtsuitdrukking: mond gesloten, geen glimlach
 2. Hoofd recht naar voren en schouders recht, recht in de camera kijken.
 3. Het aangezicht volledig vrij maken: het voorhoofd, de kin en de ooraanzet moeten zichtbaar zijn.
 4. De ogen zijn goed zichtbaar: geen reflectie in de brilglazen, geen getinte glazen, geen montuur dat te groot is of vlak langs de ooglijn loopt. Om moeilijkheden te voorkomen kunnen brildragers hun bril afzetten voor de foto, zelfs wanneer ze hun bril dagelijks dragen. 

Laat de winter de pasfoto’s niet bederven!
Doe uw mantel en/of sjaal uit wanneer u pasfoto’s laat maken voor de aanvraag van een nieuw paspoort! Indien deze te ver uitsteken boven de schouders, lijkt het alsof een object op de achtergrond staat en dat kan problematisch zijn bij controle aan de grensposten. Uw gemeente mag dergelijke foto niet aanvaarden en moet u vragen een nieuwe te laten maken.

KLIK HIER voor meer informatie en concrete voorbeelden

Opgelet, de foto's mogen niet ouder zijn dan 6 maanden!

-------------------------------------------------

DOC STOP: voor de burger

DOC STOP is een helpdesk die het voor iedere houder van een Belgisch identiteitsdocument mogelijk maakt om, 24u/24u, het verlies of de diefstal van zijn identiteits- of reisdocument te melden. Hiervoor kan hij overal ter wereld gebruik maken van het gratis nummer 00800 2123 2123 (of +32 2 518 2123 in de landen waar het 00800-nummer niet bereikbaar is).

De operator voert de vereiste controles uit om vast te stellen of de beller wel degelijk de houder is van het document waarvoor hij belt. Zo ja, dan blokkeert de operator het document onmiddellijk. De houder van het identiteitsdocument moet een nieuw identiteitsdocument aanvragen.

De burger vermijdt zo dat hij het slachtoffer wordt van een frauduleus gebruik van zijn identiteitsdocument (bv.: het huren van een auto, een aankoop per post, een lening op zijn naam, enz.).

Belangrijk: met DOC STOP kunnen enkel Belgische identiteitsdocumenten worden geblokkeerd.