Belastingen en retributies

BijlageGrootte
PDF-pictogram Ordonnantie betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen77.02 KB
PDF-pictogram Belasting op het te huur stellen van kamers in het kader van een hotelactiviteit 2014-201840.67 KB
PDF-pictogram Terugbetaling opcentiemen sociaal woningkantoor59.84 KB
PDF-pictogram Retributie betreffende het vastleggen van de vergoeding voor het bezettingsrecht van de gemeentewegen door de netbeheerders voor24.39 KB
PDF-pictogram Retributie op de behandeling van de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen37.81 KB
PDF-pictogram Retributie op het plaatsen van containers op de openbare weg50.29 KB
PDF-pictogram Retributie voor het afleveren van een vergunning voor het bezit van verweerwapens19.29 KB
PDF-pictogram Retributiereglement op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg 27-03-201487.52 KB
PDF-pictogram Verhaalbelasting op de voetpaden61.42 KB
PDF-pictogram Belasting op de leurhandel54.63 KB
PDF-pictogram Belasting op de automatische verdelers van bankbiljetten62.65 KB
PDF-pictogram Belasting op de bankinstellingen en gelijkgestelde61.32 KB
PDF-pictogram Belasting op de bouwwerken64.78 KB
PDF-pictogram Belasting op de nachtwinkels61.89 KB
PDF-pictogram Retributie op de aanvragen van milieuattesten en milieuvergunningen55.32 KB
PDF-pictogram Retributie op vergunningsaanvragen tot verkaveling54.07 KB
PDF-pictogram Retributie op het ophalen en opbergen van goederen of voorwerpen gevonden op de openbare weg26.7 KB
PDF-pictogram Belasting op de depots, depots met verkoopmandaat, verkoopoppervlakten ... Dienstjaren 2017-2021. Hernieuwing. CC 24-11-2016.66.57 KB
PDF-pictogram Belasting op de tweede verblijven. Dienstjaren 2017–2021. Hernieuwing. CC 24-11-2016.65.81 KB
PDF-pictogram Belasting op het gebruik van de openbare weg voor doeleinden van commerciële reclame. Dienstjaren 2017-2021. Hernieuwing. 59.62 KB
PDF-pictogram Belasting op het plaatsen van koopwaren, terrassen, uitstallingen en andere voorwerpen op de openbare weg. Dienstjaren 2017-202169.52 KB
PDF-pictogram Belasting op het te huur stellen van kamers in het kader van een hotelactiviteit. Opheffing voor de dienstjaren 2017 en 2018. 549.21 KB
PDF-pictogram Retributie inzake kerkhoven (grondvergunningen, ...)63.47 KB
PDF-pictogram Belasting op het ter beschikking stellen of te huur stellen van gemeubelde verblijven, zonder hotelactiviteit (2017-2021)64.47 KB
PDF-pictogram Belasting op agentschappen van weddenschappen op paardenwedrennen en hun bijhuizen (2018-2022)58.49 KB
PDF-pictogram Retributie op prestaties en de uitvoering van werken2.27 MB
PDF-pictogram Retributie op de tijdelijke bezetting van de openbare weg3.65 MB
PDF-pictogram Belasting op de lucht- en oliepompen en brandstofverdelers 201866.05 KB
PDF-pictogram Belasting op de verkaveling 2018-202254.13 KB
PDF-pictogram Retributie op het standrecht op de openbare markten54.59 KB
PDF-pictogram Retributie voor het afleveren en bewerken van administratieve documenten en voor administratieve inlichtingen en diensten3.41 MB
PDF-pictogram  Belasting op de kantooroppervlakten. Dienstjaren 2019-2023. CC29112018.67.09 KB
PDF-pictogram  Belasting op de relaisantennes voor gsm of mobiele telefonie, … Dienstjaren 2019-2023. CC29112018.64.14 KB
PDF-pictogram  Belasting op de terbeschikkingstelling van telecommunicatieapparatuur tegen retributie. Dienstjaren 2019-2023. CC29112018.63.15 KB
PDF-pictogram  Belasting op de totaal of gedeeltelijk verwaarloosde gebouwen en percelen en op de onafgewerkte gebouwen. Dienstjaren 2019-20263.6 KB
PDF-pictogram  Belasting op de uithangborden, op de publicitaire installaties en op de openbare aanplakking. Dienstjaren 2019-2023. CC291120174.51 KB
PDF-pictogram  Belasting op de verdeling van niet-geadresseerde publicitaire drukwerken. Dienstjaren 2019-2023. CC29112018.67.77 KB
PDF-pictogram  Belasting op het vervuilen van de openbare wegen en plaatsen zichtbaar vanaf deze. Dienstjaren 2019-2023. CC29112018.59.43 KB
PDF-pictogram Algemene beraadslaging ter toepassing van het Wetboek van minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schu55.07 KB
PDF-pictogram Everse Premie Be Home voor het dienstjaar 2020. Goedkeuring.58.41 KB
PDF-pictogram Aanvullende gemeentebelasting op de belasting van natuurlijke personen voor dienstjaar 2020 (5,9%)50.89 KB
PDF-pictogram Heffing van opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2020 (3.415 opcentiemen)50.25 KB
PDF-pictogram Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies (4.384) (City Tax 2020)50.4 KB
Dienst: