Aanvraag van stedenbouwkundige vergunnning van 25.03.2019 tot 08.04.2019