Stedenbouw

Premie voor isolatie, ventilatie en efficiënte verwarming

Nederlands

Gemeentereglement betreffende de toekenning van een premie die de isolatie, de ventilatie en de efficiënte verwarming van de woningen bevordert.

Artikel 1: Definitie

Voor de toepassing van dit reglement, verstaat men onder « energiepremie » de premie toegekend door het Brussels Instituut voor Milieubeheer voor de isolatie en de ventilatie van de woningen en voor de inrichting van een efficiënt verwarmingssysteem.

 

Hendrik Consciencelaan 3

Nederlands

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK

Aanvraag van  stedenbouwkundige vergunning

 

Het volgende project wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen :

Adres van het goed :                Hendrik Consciencelaan 3

                                               1140 EVERE

Pagina's

Abonneren op RSS - Stedenbouw