College van Burgemeester en Schepenen

Lu

College van Burgemeester en Schepenen

Het College van Burgemeester en Schepenen verzorgt het dagelijkse bestuur van de gemeente. Iedere dinsdagochtend vergadert het College onder voorzitterschap van de Burgemeester.

Rudi Vervoort - titelvoerend Burgemeester

 

Pierre Muylle - waarnemend Burgemeester

Algemene zaken - Openbare werken - Informatica

Algemene zaken - Geschillen - Politie - Veiligheid - Openbare hygiëne - Openbare werken (uitgezonderd onderhoud van groene ruimtes) - Feestelijkheden - Gemeente-eigendommen - Informatica - Energie

e-mail:  burgemeester@evere.brussels

tel. 02 247 62 16.

Ali Ince - Schepen

Economaat - Openbare netheid

Economaat - Openbare netheid - Onderhoud van groene ruimtes

Tel. 02 247 64 46.

e-mail : aince@evere.brussels

Christian Beoziere - Schepen

Financiën - Huisvesting - Opvoeding (Fr.)

Gemeenteontvangerij - Boekhouding - Financiën - Toezicht op het O.CM.W - Huisvesting, met inbegrip van het Grondbedrijf - Kwalitatieve dienstverlening - Opvoeding (Fr.) + onderwijzend personeel (Fr.)

Tel. 02 247 62 18.

e-mail : cbeoziere@evere.brussels

Jeanine Joannes-Wouters - Schepen

Intergeneratie

Sociale actie - Volksgezondheid - Familie - Derde leeftijd - Sociale pensioenen - Burgerzin en Vaderlandslievende verenigingen - Jeugd

Tel. 02 247 62 17

e-mail : jjoannes@evere.brussels

Eliane Lepoivre-Daels - Schepen

Bevolking - Burgerlijke stand

Teraardebestellingen - Begraafplaatsen - Erediensten - Vrijzinnigheid - Bevolking - Vreemdelingen - Militaire zaken - Militie - Opeisingen - Verkiezingszaken - Rijksregister - Rijbewijzen – Paspoorten - Burgerlijke stand

Tel. 02 247 62 15

e-mail: lepoivredaels@gmail.com

Fatiha Saidi - Schepen

Burgerparticipatie - Duurzame ontwikkeling - Stedenbouw – Leefmilieu 

Duurzame ontwikkeling - Solidariteit tussen de volkeren - Gelijke kansen  - Stedenbouw - Leefmilieu - Burgerparticipatie - Betrekkingen met het publiek - Informatie aan het publiek

Tel. 02 247 64 36

e-mail: fatihasaidi2003@yahoo.fr

Martine Raets - Schepen

Opvoeding (Nl.) - Cultuur (Nl.) - Economische promotie - Tewerkstelling

Opvoeding (Nl.) + onderwijzend personeel (Nl.) - Schone kunsten (Nl.)  - Openbare bibliotheken (Nl.) - Muziekschool (Nl.) - Culturele verenigingen (Nl.) - Afvaardiging van het College bij het "Gemeenschapscentrum EVERNA" - Betrekkingen met het personeel - Kribben (Nl.) - Economische promotie - Zelfstandige arbeid - Kermissen - Markten - Tewerkstelling - Werkloosheid - Toezicht op het P.W.A - Cultuur (Nl.)

Tel. 02 247 62 13.

e-mail: mraets@evere.brussels

Dominique Clajot - Schepen

Cultuur (Fr) - Kribben (Fr) - I.D.P.D.

Kribben - peutertuinen (Fr.) - Schone kunsten (Fr.) - Openbare bibliotheken (Fr.) - Muziekschool (Fr.) (personeel inbegrepen) - Culturele verenigingen (Fr.) - Afvaardiging van het College op de "Conseil Culturel francophone" - Cultuur (Fr.) - I.D.P.D - Toerisme

Tel. 02 247 62 14 

e-mail : dclajot@evere.brussels

Ridouane Chahid - Schepen

Personeel – Sport  – Mobiliteit - Preventie

Personeel (uitgezonderd onderwijzend personeel)- Betrekkingen met het personeel - Sport  - Mobiliteit - Preventie - Gemeenschapwachten

Tel. 02 247 62 12

e-mail : rchahid@evere.brussels

Gemeentesecretaris: Dirk Borremans

Tel. 02 247 62 21 

e-mail : dborremans@evere.brussels