Preventieadviesraad in de wijk gelegen tussen de grensstraten met Schaarbeek - treinstation van Evere/de Stuckensstraat (school Clair-Vivre) 08.05!

Al gelezen

Preventieadviesraad in de wijk gelegen tussen de grensstraten met Schaarbeek - treinstation van Evere/de Stuckensstraat (school Clair-Vivre) 08.05!

De Preventieadviesraden zijn openbare vergaderingen waaraan de plaatselijke sociale actoren en de inwoners kunnen deelnemen om van mening te wisselen over het preventiebeleid dat in hun wijk gevoerd wordt. Deze vergaderingen worden bijgewoond door de schepen van Preventie en vertegenwoordigers van de verschillende diensten die rond preventie werken alsook door vertegenwoordigers van de politiezone.

 

De volgende Preventieadviesraden zullen plaatsvinden op:

• 08.05.18 - 19:00 : wijk gelegen tussen de grensstraten met Schaarbeek, treinstation van Evere/de Stuckensstraat (school Clair-Vivre)

Info : 02 247 63 25