Oudercafé

Vendredi 24 novembre 2017 - 9:00 - 12:00

© HOPON

 

HOPON begeleidt boeiende oudercafés waar over grenzen van talen en culturen heen over opvoeding gesproken kan worden. Op deze informatiemomenten worden diverse thema's in de schijnwerper geplaatst. Vandaag hebben we het over 'kinderen stimuleren tot zelfvertrouwen'. Op een luchtige en interactieve wijze krijg je allerlei tips mee. In de groep wordt ingegaan op ervaringen zodat je ook van elkaar kan leren.

Onthaal met koffie en thee
Nagesprek

Gratis - info : 02 247 03 40