Werken Ciceron/Zaventem

Al gelezen

Werken Ciceron/Zaventem

De werken, op het terrein gelegen op de hoeck van de Ciceronlaan en de Zaventemstraat, starten op 09 oktober 2017.

Op 19/09/2016 werd de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd en op 09/09/2019 de milieuvergunning voor het afbreken van een kribbe en de nieuwbouw van een schoolgebouw van 3 bouwlagen met plat dak, de aanleg van 2 speelplaatsen met elk een overdekte zone, 25 parkeerplaatsen met toegangsweg en kiss & ride zone. De aanvraag betreft ook de afbraak van het bestaande gebouw met de bestaande verhardingen, en het rooien van 41 bomen.