Voorlopige oplevering van de W. Van Der Meerenstraat

Al gelezen

Voorlopige oplevering van de W. Van Der Meerenstraat

De Willy Van Der Meerenstraat wordt een gemeentelijke straat.

De gemeente heeft de voorlopige oplevering van de bouw van de W. Van Der Meerenstraat goedgekeurd. Deze straat werd door een promotor gebouwd in het kader van de verkaveling tussen de F. Guillaumelaan en de Cicerolaan. De promotor dient nog enkele kleine correcties uit te voeren. Maar het gewone onderhoud van de straat en de openbare verlichting wordt nu officieel overgedragen van de promotor aan de gemeente.

Dienst: