Vliegtuiglawaai:behoud van de nultolerantie

Al gelezen

Vliegtuiglawaai:behoud van de nultolerantie

Tijdens de Gemeenteraadszitting van donderdag 18 mei heeft de Gemeenteraad unaniem  een motie goedgekeurd betreffende het behoud van de nultolerantie inzake vliegtuiglawaai boven Brussel.

Motie betreffende het behoud van de nultolerantie inzake vliegtuiglawaai boven Brussel.

 

DE RAAD, vergaderd in openbare zitting,

 

Gelet op de milieustakingsvorderingen die in de zomer van 2016 ingediend zijn met de bedoeling alle Brusselaars te ontlasten, zonder ze tegen elkaar op te zetten;
 
Gelet op de rechtsvorderingen die de gemeente Evere ingesteld heeft, ter ondersteuning van de vordering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 
Gelet op de motie die de gemeenteraad van Evere al aangenomen heeft op 23 februari 2017 en die de gemeenteraad volledig herhaalt;

 

Gelet op de intenties van de luchtvaartmaatschappij Ryanair om een strategie uit te werken om de boetes voor geluidsoverlast in Brussel te omzeilen, waarvan de pers melding gemaakt heeft op 11 mei 2017 (editie van het dagblad 'La Libre Belgique');

 

Gelet op het feit dat deze opstijgings- of landingsprocedure van de maatschappij Ryanair ontworpen is om de boetes te vermijden door de overlast voor de Brusselse bevolking werkelijk te verminderen;

 

Overwegende dat er dus andere oplossingen bestaan dan een toename van de lawaaierige vluchten boven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en boven de gemeente Evere in het bijzonder;
 
Overwegende dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelf meerdere keren gevraagd heeft dat de Federale Staat zijn verantwoordelijkheden in dit dossier zou nemen;
 
Overwegende dat de Everse bevolking al jaren het eerste slachtoffer van de overschrijding van de geluidsnormen is, in het bijzonder 's morgens vroeg en tot 's avonds laat; de metingen van de sonometers op het gemeentelijke grondgebied bewijzen dat dagelijks; de bevolking kan er niet meer tegen;
 
Overwegende dat de gemeente Evere lange tijd geduldig geweest is gezien haar geografische ligging in de nabijheid van de luchthaveninfrastructuur; dat het nu genoeg geweest is met de vastgestelde overschrijdingen;
 
Overwegende dat de gemeente Evere beslist heeft om de milieustakingsvordering van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering te steunen en zich volledig vragende partij gesteld heeft in de gerechtelijke procedure die door het gewest opgestart is;
 
Overwegende dat zij meer dan ooit vastberaden is om op te treden en daarbij gedreven wordt door het gebrek aan actie in dit dossier en dat haar steun aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog altijd even sterk is;

De gemeenteraad van Evere:

 

- handhaaft zijn steun aan de beslissing van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een einde te maken aan de tolerantie op het vlak van de controle op de naleving van het besluit 'Geluid';

 

- handhaaft zijn vraag om de volgende beslissingen onmiddellijk uit te voeren:
a) de afschaffing van de Kanaalroute;
b) de afschaffing van de vluchten tussen 6 en 7 u. op de route met bocht naar links;
c) de strikte naleving van de windnormen (landingen op 01);

 

- vraagt uitleg bij de oplossingen die de luchtvaartmaatschappij Ryanair ingesteld heeft om de overschrijding van de geluidsnormen boven de Brusselse gemeenten te vermijden en, als deze oplossingen daartoe overtuigend zouden zijn, dat ze worden opgelegd aan alle luchtvaartmaatschappijen die boven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vliegen.