Technisch assistent opvoeder - Preventiedienst

1 OPVOEDER (-STER)
Technisch assistent opvoeder voor de Preventiedienst (Buurthuizen)
Niveau C

DIPLOMA

Getuigschrift hoger secundair onderwijs.

OPDRACHT

Meewerken aan de concretisering van het plaatselijke preventiebeleid. De hoofdopdracht bestaat erin contact te leggen met de doelgroepen op straat en, via onze acties, in de buurthuizen, om een doorverwijzing naar de gepaste opvang- of begeleidingsstructuren te garanderen.

VEREISTEN

- Kennis van de Brusselse maatschappelijke diensten;
- Communicatievaardigheden;
- Teamspeler;
- Discretie en vertrouwelijkheid;
- Grondige kennis van de tweede landstaal (in bezit van het Selor-taalcertificaat ‘Artikel 10’);
- Leadership;
- Grondige informaticakennis (Word, Excel, internet);
- Redactionele vaardigheden.

Vaardigheden in het artistieke domein en meer in het bijzonder in de theaterkunsten zijn een troef.

TAKENPAKKET

- Begeleiding van de volgende groepen: kinderen, preadolescenten, adolescenten, volwassenen en senioren. Uitwerking van animaties en sportieve en socioculturele activiteiten in verband met het educatieve project van de buurthuizen;
- Realisatie van middellange- en langetermijnprojecten in verband met het educatieve project van de buurthuizen;
- Straathoekwerk/buurtwerk: aanwezigheid op het terrein om de doelgroepen te informeren, te oriënteren en te begeleiden naar het buurthuis of de andere buurtdiensten;
- Begeleiding van de huiswerkscholen;
- Beheer en onderhoud van het buurthuis;
- Opstelling van verslagen betreffende de verschillende bereikte groepen;
- Uitwerking van een maandplanning;
- Reporting aan de coördinatie;
- Betrokkenheid bij en deelname aan de festiviteiten op het gemeentelijke grondgebied;
- Opbouw van een vertrouwensrelatie met de jongeren en hun familie via het straathoekwerk;
- Organisatie van diverse animaties en socioculturele projecten in verband met de opdrachten van de dienst.

INDIENSTTREDING:  01/09/2017.  Overeenkomst van onbepaalde duur

VOORDELEN

Tussenkomst in de verplaatsingskosten, goede bereikbaarheid, hedendaagse werkomgeving, talrijke vormingsmogelijkheden, maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering, 36-urige werkweek, +/- 36 jaarlijkse verlofdagen voor een goede afstemming van het privé- en beroepsleven.

 

Posez votre candidature

S’adresser au Front-Office, écrire, téléphoner, faxer ou envoyer un e-mail 

Administration communale d’Evere 
Département du Personnel
Square S. Hoedemaekers 10
1140 Evere

T 02 247 62 22 - F 02 247 63 39 – jobs@evere.brussels

Ou complétez le formulaire ci-dessous 

Persoonlijke gegevens
Bestand moet kleiner zijn dan 90 Kb. Toegelaten zijn gif, jpg, jpeg of png.
Gewenste functie
Licht hier je motivatie toe
Opleiding
Vermeld de naam van de instelling en de sectie
Van (jaar) tot (jaar)
Vermeld de naam van de instelling en de sectie
Van (jaar) tot (jaar)
Vermeld de naam van de instelling en de sectie
Van (jaar) tot (jaar)
Vermeld de naam van de instelling en de sectie
Van (jaar) tot (jaar)
Vermeld de naam van de instelling en de sectie
Van (jaar) tot (jaar)
Talenkennis
Informaticakennis
Vermeld de datums, de werkgever, uw taken, en de reden van vertrek
Wat doet u graag in uw vrije tijd? Bent u lid van een vereniging of een club?