Rioleringswerken in de Sint-Jozefstraat

Al gelezen

Rioleringswerken in de Sint-Jozefstraat

HYDROBRU, uw intercommunale voor waterdistributie en sanering, is op 11 september 2017 gestart met de renovatie van de riolering in de Sint-Jozefstraat.

 

Wij verzoeken u ons te willen verontschuldigen voor dit laattijdige bericht en de verwarring die is ontstaan door de foutieve signalisatie.

 

Deze werken, uitgevoerd door VIVAQUA, voor rekening van HYDROBRU, omvatten :

-       de vervanging van de defecte aansluitingen op de openbare riolering;

-       de aanpassing van bezoekkamers;

-       de renovatie van het riool door middel van de kousmethode. Deze bemantelingsmethode vermijdt een lange en dure herstelling. Ze bestaat uit het aanbrengen van een soepele membraam dewelke in enkele uren uithardt en de wand van het riool bekleedt.

 

De werkzaamheden zullen 90 werkdagen in beslag nemen (behoudens slechte weersomstandigheden): 60 dagen voor de aansluitingen en bezoekkamers en
30 dagen voor de bemanteling. 

 

De aansluitingen en de bezoekkamers worden uitgevoerd in 3 fasen van telkens ongeveer 20 werkdagen, zijnde:

-        tussen de L. Grosjeanstraat en het huisnummer 24 in de Sint-Jozefstraat

-        tussen het huisnummer 24 en 48 in de Sint-Jozefstraat

-        tussen het huisnummer 48 in de Sint-Jozefstraat en de H. Verrieststraat

 

Tijdens de uitvoering van de respectievelijke fasen zal telkens in de zone waar de werken aan de gang zijn een verkeersverbod en parkeerverbod gelden.

 

Met betrekking tot de uitvoering van de bemantelingsmethode zal later een bijkomend ‘Bericht aan de bewoners’ worden verspreid.

 

Wij blijven tot uw beschikking voor alle bijkomende inlichtingen en verzoeken u ons te willen verontschuldigen voor de ongemakken die zich, ondanks al de genomen voorzorgen, kunnen voordoen door deze werken, die worden uitgevoerd in het belang van de bewoners.

 

 

Info werf

·         Werkdagen: VIVAQUA - Ombudsman: 02 518 85 24

·         Bij dringende gevallen: VIVAQUA - Centrale wacht: 02 739 52 11

 

 

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram reunion_riverains_saint_joseph_.pdf1.12 MB