Mobiliteit

Al gelezen

Mobiliteit

Parkeren

Bewonerskaart

Bewonerskaarten hebben een geldigheid van maximaal één jaar. Indien u een gewone bewonerskaart wenst, kan u naar de front-office komen, eerste verdieping van het gemeentehuis, square Hoedemaekers nr 10 - 1140 Brussel, tel 02/247.62.22.
Ondernemingen kunnen hun aanvraag sturen naar het e-mail adres evere222@evere.brussels

De bewonerskaarten voor gezinnen

U dient de volgende documenten voor te leggen :

 • uw identiteitskaart (u dient in de gemeente te wonen) ;
 • de registratiedocumenten van uw voertuig ;
 • voor een leasingvoertuig : een attest van het leasingbedrijf, het leasingcontract dient op naam van de aanvrager te zijn ;
 • voor een bedrijfswagen : een attest van het bedrijf vermeldend dat de aanvrager de enige gebruiker van het voertuig is ;
 • voor een voertuig ingeschreven op naam van een andere persoon : de verzekeringspolis vermeldend dat hij de voornaamste gebruiker van het voertuig is ;
 • voor een voertuig ingeschreven in het buitenland : bewijs van aanvraag om het voertuig in te schrijven in België ;
 • indien u een nieuwe bewoner bent van de gemeente : het model Il indien de aanvraag van domiciliëring lopende is.

Een gezin kan maximaal 2 kaarten bekomen, de eerste kaart kost 5€ en de tweede 50€ per jaar.

De bewonerskaarten "Vervangingswagen"

U dient de volgende documenten voor te leggen :

 • uw identiteitskaart (u dient in de gemeente te wonen) ;
 • een attest van de garage voorleggen op naam van de aanvrager, dat de periode van mobilisering van het initiële voertuig vermeld en tevens de nummerplaat van de vervangingswagen (officieel document);
 • inschrijvingsformulier van de vervangingswagen.

U dient tevens te bewijzen dat de bewonerskaart afgeleverd te Evere voor uw voertuig nog geldig is.

De bewonerskaarten "Bezoekers"

Deze zijn geldig op het hele gebied van de gemeente, BEHALVE in de rode en oranje zones, waar iedereen een ticket van de parkeermeter verschuldigd is.

Hoe kan u ze aankopen ? Op het gemeentehuis, 1ste verdieping, dienst "Front Office". De gemeentelijke bediende zal u vragen om uw identiteitskaart te tonen, om te bewijzen dat u van Evere bent.

De prijs: 3€ per kaart, of 15€ voor een bundel van 5 kaarten.

Praktisch gezien:

 • U krabt de dag en maand weg die overeenkomt met uw bezoek;
 • U vult de nummerplaat van uw bezoeker in met de hand en met onuitwisbare inkt;
 • U legt deze kaart achter de voorruit van de wagen van uw bezoeker, op een zichtbare en leesbare manier van buitenaf.

De bewonerskaarten "Ondernemingen", inbegrepen zelfstandigen, openbare besturen, vzw's, enz ...

De prijs van de kaarten is :

 • 150€ voor de eerste 5 kaarten
 • 250€ voor de 6de tot de 20ste kaart
 • 500€ voor de 21ste tot de 30ste kaart
 • 600€ voor alle bijkomstige kaarten.

Voor de erkende scholen en de publieke kinderbewaarplaatsen die de tarieven gelieerd aan inkomens toepassen, bedraagt het te betalen bedrag per kaart 75€ per jaar.De onderneming duidt één verantwoordelijke aan om de bewonerskaarten bij de gemeente te bekomen. De onderneming verdeelt de kaarten aan zijn personeel volgens zijn eigen regels.

De aanvraag per mail kan gedaan worden per mail aan evere222@evere.irisnet.be, ze dient vergezeld te zijn van :

 • een bedrijfsvervoerplan of evenwaardig, de dienst Mobiliteit kan indien nodig een type model leveren van bedrijfsvervoerplan ;
 • en dubbel van de inschrijvingskaart van het voertuig bij de DIV ;
 • voor een leasingvoertuig : een bewijs leveren van deze leasing met een duidelijke melding van de naam van de aanvrager ;
 • voor de bedrijfsvoertuigen : een attest stipulerende dat de aanvrager de enige gebruiker is ;
 • voor een voertuig van een derde persoon : de aanvrager dient verplicht een kopij voor te leggen van het verzekeringscontract dat vermeld wie de voornaamste bestuurder van het voertuig is.

Andere kaarten

Om een kaart te bekomen van het type leurhandelaar, tijdelijke werf, voertuigen van meer dan 3,5t, zorgverlener van dringende medische hulp, zorgverlener van niet-dringende medische hulp, autodelen, tijdelijke multisectoren, interventie, tijdelijke buurtbewoner dient u een mail te richten naar Evere222@evere.irisnet.be.

Duplicaat

Het duplicaat van een kaart kost 5€.

Tarief

In geval van overschrijding van de parkeerduur, afwezigheid van een ticket of abonnement, past de steward automatisch tarief T1 toe van 25 euro/halve dag. Indien u de retributie niet betaalt, krijgt u een herinnering vermeerderd met de administratieve kosten. Bij niet-betaling wordt een burgerlijke procedure opgestart. 

De dag is opgedeeld in twee parkeerperiodes van 4h30, de eerste van 9u tot 13u30 en de tweede van 13u30 tot 18u. Deze termijnen worden behouden, zelfs in geval van uitbreiding of vermindering van de betaalperiode. Een automobilist zou dan een tweede forfaitaire retributie van 25€ kunnen ontvangen na de aflevering van de eerste, als het parkeren blijft voortduren.

De zones

De rode zones: forse rotatie

Zones beperkt tot de handels- en diensten met een zeer grote vraag naar plaatsen voor kortstondig parkeren. Het parkeren is er beperkt in de tijd en is betalend voor iedereen (ook voor de bezitters van een bewonerskaart). Een ticket wordt afgeleverd door een parkeerautomaat.

Opgelet: het parkeren is er beperkt in de tijd en is betalend voor iedereen ook voor de bezitters van een bewonerskaart.

Het eerste kwartier is gratis op voorwaarde dat u een ticket uit een parkeerautomaat hebt gehaald en zichtbaar achter uw voorruit hebt geplaatst. De rode zone is geldig van 9u tot 18u van maandag tot zaterdag.

De oranje zones: tussenliggende rotatie

Parkeerzones in een secundair centrum waarvan de aantrekkelijkheidfactor eerder plaatselijk dan gewestelijk is. Het parkeren is er beperkt in de tijd en is betalend voor iedereen (ook voor de bezitters van een bewonerskaart). Een ticket wordt afgeleverd door een parkeerautomaat.
Opgelet: het parkeren is er beperkt in de tijd en is betalend voor iedereen ook voor de bezitters van een bewonerskaart. Het tarief aan de parkeermeter is verschillend ten op zichte van een rode zone. Het eerste kwartier is gratis op voorwaarde dat u een ticket uit een parkeerautomaat hebt gehaald en zichtbaar achter uw voorruit hebt geplaatst. De oranje zone is geldig van 9u tot 18u van maandag tot zaterdag.

De groene zones: beperkte rotatie

Parkeerzones waar de vraag naar kort parkeren minder groot is.
Opgelet: het parkeren is er beperkt in de tijd en is betalend, de personen met een bewonerskaart kunnen vrij parkeren.
Het eerste kwartier is gratis op voorwaarde dat u een ticket uit een parkeerautomaat hebt gehaald en zichtbaar achter uw voorruit hebt geplaatst. De groene zone is geldig van 9u tot 18u van maandag tot zaterdag.

De blauwe zones: zachte rotatie

Grotere zones waar de parkeerdruk hoog is door toedoen van de nabijheid van zones waar het parkeren gereglementeerd is en door toedoen van de aanwezigheid van talrijke ondernemingen en andere socio-economische activiteiten. Het parkeren is toegelaten met een parkeerschijf, de bewonerskaart of door het betalen van een parkeerticket “halve dag”. De blauwe zone is geldig van 9u tot 18u van maandag tot zaterdag.

De neutrale zones: vrij parkeren

In deze zones is het parkeren volledig vrij.

 

>> Als u klikt op deze link vindt u het gemeentelijk plan van de zones 30

 

Gratis parkeren in alle zones, zonder tijdslimiet.

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram evere_-_zones30.pdf1.13 MB
Dienst: