Hoofd sociaal assistent voor het Sociaal Huis

HET OCMW VAN EVERE

 

Zoekt voor onmiddellijke indiensttreding (M/V):

 

Hoofd sociaal Assistent (niveau B – hogere functies) voor het Sociaal Huis – cel van het Departement Sociale Zaken.

 

BELANGRIJKSTE TAKEN

In het Sociaal Huis heeft de verantwoordelijke de volgende belangrijkste activiteiten:

·         Uitvoeren van een deel van de sociale permanenties en sociale aanvragen van de Everse bevolking

·         Beheer van de structuur in haar globaal dynamiek zoals gericht beantwoorden van vragen, materieel of te analyseren noden

·         Teambeheer (aanwerving, coaching, vorming, ...)

·         Beheer/supervisie van gerichte complementaire acties

·         Beheer en opvolging van het budget van de sociale coordinatie

·         Beheer en opvolging van het budget van het Sociaal Huis

·         Contacten met de andere diensten (intern OCMW, extern)

PROFIEL

Opleiding : diploma sociaal assistent. Complementaire vorming management is een troef.

Beroepservaring : als sociaal assistent, teambeheer

Vereiste bevoegdheden :

·         Interesse voor het sociaal domein

·         Analytisch en structurerend vermogen

·         Zin voor organisatie

·         Verantwoordelijkheidszin

·         Vermogen tot transversale medewerking

 

Geïnteresseerd? 

 

CV en motivatiebrief per email te richten aan mevrouw VOLDERS Anne, avolders@ocmwevere.irisnet.be

 

Aanbod

®     Voltijds vervangingscontract (36u/week)

®     Maaltijdcheques 6€/dag

®     Tot 80% tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer