Geotechnische proeven in de straten Verdonck en Van Hamme

Al gelezen

Geotechnische proeven in de straten Verdonck en Van Hamme

In het kader van de creatie van de nieuwe metrolijn 3 tussen de stations Bordet en Albert, zal Beliris geotechnische proeven uitvoeren om de bodemkwaliteit te bepalen ter verdieping van de studies. Deze gegevens zijn nodig om bepaalde technische keuzes over de infrastructuren te maken.

WAT?
Boringen langsheen het toekomstige traject of de stations om bodemstalen te nemen die vervolgens zullen worden
geanalyseerd in het laboratorium om informatie te vergaren over de eigenschappen van de ondergrond.

WAAR?
Frans Verdonckstraat en Hendrik Van Hammestraat.

WANNEER?
van 23.04.2018 tot half juni 2018.

VERKEER?
De verschillende boringen worden gefaseerd zodat de verkeerscirculatie zo min mogelijk zal worden gehinderd. De doorgangen voor voetgangers zullen worden beveiligd. Geen nachtwerk of weekendwerk.