Een grote stap voorwaarts voor de Everse crèches!

Al gelezen

Een grote stap voorwaarts voor de Everse crèches!

In december 2017 heeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) beslist om 4,8 miljoen euro vrij te maken voor de bouw en renovatie van drie kinderdagverblijven in de gemeente.

Enerzijds zal Scholengroep Brussel, met de steun van de VGC, in de Kolonel Bourgstraat een deel van een gebouw aankopen en verbouwen tot een crèche met minimaal 48 opvangplaatsen.
In hetzelfde gebouw heeft ook de gemeente een verdieping gekocht, met de bedoeling de kinderdagverblijven Fonson en Eau Vive ernaartoe te verhuizen. Dat zal deze bestaande opvangvoorzieningen nieuw leven inblazen.
De twee landstalen zullen dus letterlijk naast elkaar gesproken worden in dit mooie project. Als dat geen goed voorbeeld van taalgemengdheid is!

Anderzijds zijn er grote veranderingen op til voor het kinderdagverblijf De Hummeltjes. De crèche zal in september 2019 verhuizen naar een nieuwbouw in de Pieter Van Obberghenstraat, op dezelfde site als de basisschool Everheide. Ongeveer 46 kinderen in een eerste fase, met een uitbreiding tot 54 kleintjes in de toekomst, zullen plezier kunnen beleven op de campus Everheide. Ter vervanging van het bestaande gebouw zal een gloednieuw kinderdagverblijf opgetrokken worden. De bouwgrond daarvoor wordt geleverd door de gemeente Evere.