Controleur voor de dienst Stedenbouw

1  CONTROLEUR (technisch secretaris) contractueel (M/V)
voor de dienst Stedenbouw - Leefmilieu
NIVEAU B

 

Diploma

Bachelor Architectuur of Stads- en sociale ecologie of Vastgoedexpert

 

Voornaamste opdrachten

-       Controle van opgedeelde woningen door de wijziging van het aantal woningen en/of de verdeling van de woningen in bestaande gebouwen

-       Bijwerking van de kadastrale gegevens via de toepassing ‘Urbain’

-       Controle van de bewoonbaarheid van verhuurde woningen

-       Controle ter plaatse van de conformiteit van met stedenbouwkundige vergunning uitgevoerde werken en toezicht op de naleving van de stedenbouwkundige regelgeving, met bestraffing van inbreuken

-       Analyse van de aanvraagdossiers voor stedenbouwkundige vergunningen voor de opdeling van woningen tijdens de verschillende fasen van de dossierbehandeling

-       Opsporing en vaststelling van inbreuken op het vlak van stedenbouw, opstelling van processen-verbaal en opvolging van de procedure totdat de inbreuk vervalt

 

Profiel

-       Werkelijke belangstelling tonen voor de planning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een troef

-       Blijk geven van autonomie en zin voor initiatief bij het dossierbeheer

-       Bereid zijn om de stedenbouwkundige regelgeving en het softwareprogramma voor het vergunningen-beheer (gewestelijk programma NOVA 5) te doorgronden

-       In teamverband kunnen werken

-       Zin voor organisatie hebben en communicatief sterk zijn

-       Situaties in woongebouwen in feite en naar recht kunnen analyseren

-       Uitstekende kennis van de tweede landstaal bezitten (beschikken over het Selor-taalcertificaat is een troef)

-       Beschikken over ervaring in een gelijkaardige functie is een troef

 

Indiensttreding

12.06.2017

Overeenkomst van onbepaalde duur

Mogelijkheid tot vaste benoeming

 

Voordelen

 

Tussenkomst in de verplaatsingskosten, bedrijfsparking, goede bereikbaarheid, hedendaagse werkomgeving, talrijke opleidingsmogelijkheden, hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques

Posez votre candidature

S’adresser au Front-Office, écrire, téléphoner, faxer ou envoyer un e-mail 

Administration communale d’Evere 
Département du Personnel
Square S. Hoedemaekers 10
1140 Evere

T 02 247 62 22 - F 02 247 63 39 – jobs@evere.brussels

Ou complétez le formulaire ci-dessous 

Persoonlijke gegevens
Bestand moet kleiner zijn dan 90 Kb. Toegelaten zijn gif, jpg, jpeg of png.
Gewenste functie
Licht hier je motivatie toe
Opleiding
Vermeld de naam van de instelling en de sectie
Van (jaar) tot (jaar)
Vermeld de naam van de instelling en de sectie
Van (jaar) tot (jaar)
Vermeld de naam van de instelling en de sectie
Van (jaar) tot (jaar)
Vermeld de naam van de instelling en de sectie
Van (jaar) tot (jaar)
Vermeld de naam van de instelling en de sectie
Van (jaar) tot (jaar)
Talenkennis
Informaticakennis
Vermeld de datums, de werkgever, uw taken, en de reden van vertrek
Wat doet u graag in uw vrije tijd? Bent u lid van een vereniging of een club?