Belastingen en retributies

BijlageGrootte
PDF-pictogram Ordonnantie betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen77.02 KB
PDF-pictogram Belasting op de agentschappen van weddenschappen op paardenwedrennen in het buitenland en hun bijhuizen 2013-201751.43 KB
PDF-pictogram Belasting op de kantooroppervlakten 2014 – 201846.41 KB
PDF-pictogram Belasting op de lucht-, oliepompen en brandstofverdelers 2013-201761.29 KB
PDF-pictogram Belasting op de relaisantennes voor gsm of mobiele telefonie, telecommunicaties, verzending van signalen en uitwisseling van inf44.48 KB
PDF-pictogram Belasting op de terbeschikkingstelling van telecommunicatieapparatuur tegen retributie 2014-201844.41 KB
PDF-pictogram Belasting op de totaal of gedeeltelijk verwaarloosde gebouwen en percelen en op de onafgewerkte gebouwen 2014-201843.97 KB
PDF-pictogram Belasting op de verkaveling50.98 KB
PDF-pictogram Belasting op het te huur stellen van kamers in het kader van een hotelactiviteit 2014-201840.67 KB
PDF-pictogram Belasting op het vervuilen van de openbare wegen en plaatsen zichtbaar vanaf deze 2014-201838.99 KB
PDF-pictogram Terugbetaling opcentiemen sociaal woningkantoor59.84 KB
PDF-pictogram Retributie betreffende het vastleggen van de vergoeding voor het bezettingsrecht van de gemeentewegen door de netbeheerders voor24.39 KB
PDF-pictogram Retributie op de behandeling van de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen37.81 KB
PDF-pictogram Retributie op het plaatsen van containers op de openbare weg50.29 KB
PDF-pictogram Retributie op het standrecht op de openbare markten58.58 KB
PDF-pictogram Retributie voor het afleveren en bewerken van administratieve documenten en voor administratieve inlichtingen en diensten59.42 KB
PDF-pictogram Retributie voor het afleveren van een vergunning voor het bezit van verweerwapens19.29 KB
PDF-pictogram Retributiereglement op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg 27-03-201487.52 KB
PDF-pictogram Verhaalbelasting op de voetpaden61.42 KB
PDF-pictogram Belasting op de leurhandel54.63 KB
PDF-pictogram Belasting op de aan huis verdeling van niet-geadresseerde drukwerken68.53 KB
PDF-pictogram Belasting op de automatische verdelers van bankbiljetten62.65 KB
PDF-pictogram Belasting op de bankinstellingen en gelijkgestelde61.32 KB
PDF-pictogram Belasting op de bouwwerken64.78 KB
PDF-pictogram Belasting op de nachtwinkels61.89 KB
PDF-pictogram Belasting op de uithangborden, op de publicitaire installaties en op de openbare aanplakking76.97 KB
PDF-pictogram Retributie op de aanvragen van milieuattesten en milieuvergunningen55.32 KB
PDF-pictogram Retributie op vergunningsaanvragen tot verkaveling54.07 KB
PDF-pictogram Retributie op het ophalen en opbergen van goederen of voorwerpen gevonden op de openbare weg26.7 KB
PDF-pictogram Belasting op de depots, depots met verkoopmandaat, verkoopoppervlakten ... Dienstjaren 2017-2021. Hernieuwing. CC 24-11-2016.66.57 KB
PDF-pictogram Belasting op de tweede verblijven. Dienstjaren 2017–2021. Hernieuwing. CC 24-11-2016.65.81 KB
PDF-pictogram Belasting op het gebruik van de openbare weg voor doeleinden van commerciële reclame. Dienstjaren 2017-2021. Hernieuwing. 59.62 KB
PDF-pictogram Belasting op het plaatsen van koopwaren, terrassen, uitstallingen en andere voorwerpen op de openbare weg. Dienstjaren 2017-202169.52 KB
PDF-pictogram Belasting op het te huur stellen van kamers in het kader van een hotelactiviteit. Opheffing voor de dienstjaren 2017 en 2018. 549.21 KB
PDF-pictogram Heffing van opcentiemen op de onroerende voorheffing (3.200 opcentiemen). Dienstjaar 2017. CC 22-12-2016.46.79 KB
PDF-pictogram Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies (City Tax). CC 24-01-2017.567.72 KB
PDF-pictogram Aanvullende gemeentebelasting op de belasting van natuurlijke personen (5,9%). Dienstjaar 2017. CC 26-01-2017.611.23 KB
PDF-pictogram Retributie inzake kerkhoven (grondvergunningen, ...)63.47 KB
PDF-pictogram Belasting op het ter beschikking stellen of te huur stellen van gemeubelde verblijven, zonder hotelactiviteit (2017-2021)64.47 KB
PDF-pictogram Belasting op agentschappen van weddenschappen op paardenwedrennen en hun bijhuizen (2018-2022)58.49 KB
PDF-pictogram Retributie op prestaties en de uitvoering van werken2.27 MB
PDF-pictogram Retributie op de tijdelijke bezetting van de openbare weg3.65 MB
Dienst: