Aanleg van het Park Mandela

Al gelezen

Aanleg van het Park Mandela

De werken voor de aanleg van het park Mandela zijn gestart in november en het einde ervan is voorzien in de lente van 2018.
De stedenbouwkundige vergunning (met een verlenging van een jaar vanaf 01/12/2016) voor de aanleg van dit park in de Maquisstraat en gedoopt tot ‘Park Mandela’, werd afgeleverd in december 2014. De site zal bestaan uit een parkzone, een petanquebaan, een loopweide voor honden en een aanleg van voetgangerspaden. Een zone voor moestuinen is eveneens voorzien in een tweede fase.
De werken zullen in twee fasen uitgevoerd worden:
1) Schoonmaak van de site en aanleg van het park,
2) Aanleg van de moestuin.
Het verlichtingsnet zal geïnstalleerd worden tussen fase 1 en 2.
Dit park zal toegankelijk zijn langs de volgende ingangen: Hugo Verrieststraat, Kolonel Bourgstraat, Maquisstraat- Bouwgezellenerf en Leemputgaarde. Deze ingangen zullen ’s nachts afgesloten worden.

Info : 02 247 62 22

BijlageGrootte
PDF-pictogram plan_855_mandela_ad03.pdf3.12 MB